Vores metoder

Vores
metoder

Dataindsamling handler om mennesker. Netop derfor er vores metoder baseret på den direkte personlige involvering af interviewere, projektledere og konsulenter. Mennesker, der er i stand til at stille de rigtige spørgsmål, på det rigtige tidspunkt og som er opmærksomme på, hvad der bliver sagt – og hvad der ikke bliver sagt.

Telefoninterviews

Trænede og erfarne interviewere gennemfører alle former for telefonundersøgelser fra vores call-center i Aarhus.

Telefoninterviewets styrke er, at intervieweren kan guide svarpersonen gennem undersøgelsen. Uklare spørgsmål bliver forklaret og intervieweren kan også spørge ind til respondentens erfaringer eller meninger, så besvarelsen af åbne spørgsmål bliver mere kvalificeret.

Telefoninterviews er desuden en oplagt metode når man skal nå målgrupper, som man ikke kan finde i online paneler, og målgrupper som ikke nødvendigvis ønsker at besvare et web-spørgeskema. Dette gør sig gældende ved mange B2B-målgrupper, men det kan også være tilfældet for f.eks. kunder i banker eller forsikringsselskaber eller medlemmer af foreninger.

Typisk er vi i stand til at opnå en højere svarprocent via telefoninterview, end vi er via web-interview. Derfor gennemfører vi også projekter hvor vi kombinerer de to metoder. Her har vi eksempler på at vi begynder med en email-invitation til en undersøgelse, hvorefter vi ringer til de respondenter der ikke reagerer på vores mail.

Telefoninterview kan også benyttes på undersøgelser, hvor man bevæger sig væk fra det kvantitative og tager et lidt mere kvalitativt fokus. Her er det semi-strukturerede interview et godt eksempel på en metode vi kan gennemføre direkte fra vores call-center.

Vi har over 100 dygtige interviewere tilknyttet og mere end 30 interviewerstationer, der kan bemandes både dag, aften og weekend, så vi kan ringe der, hvor det passer din målgruppe.

Webinterviews

Vi tilbyder alle former for webinterviews gennem online paneler og kundedatabaser

Online-interviews er en nem måde at gennemføre undersøgelser på, fordi deltagerne kan udfylde spørgeskemaet, når det passer ind i deres hverdag.

Samtidig er det ofte en omkostningseffektiv metode, fordi det ikke kræver interviewertimer. En anden fordel ved metoden er, at den gør det muligt at eksponere respondenten for visuelt materiale.

Vi kan lave interviews gennem både online paneler og kundedatabaser, og kan stå for hele forløbet lige fra udformning af spørgeskema, indsamling af svar, kontrol og rapportering – selvfølgelig i tæt sammenspil med dig.

Rekruttering

Vi gennemfører rekruttering af respondenter til dine kvalitative interviews

Hvis du skal holde en fokusgruppe eller lave personlige interviews, er det vigtigt, at du spørger de rigtige mennesker.

Deltagerne skal passe ind i netop din målgruppe, og så skal de selvfølgelig være åbne og klar på at dele ud af deres erfaringer og meninger. Når vi rekrutterer til en fokusgruppe, sikrer vi desuden, at deltagerne er snaksaglige og at de fungerer i en gruppesammenhæng.

Vi har erfaring med at rekruttere gennem både telefon, online-paneler og via sociale medier. Dog vil vi altid slutrekruttere respondenterne via telefon, så vi sikrer at vi har fat i en relevant person og at alle forventninger er afstemt.

Vi ved, hvordan vi får de rigtige mennesker med til netop din undersøgelse, så du får de mest brugbare resultater.

Vi tilbyder desuden, at du kan afholde dine fokusgrupper i vores lokaler i København og Aarhus.

Fokusgrupper

Vi gennemfører fokusgrupper og dybdeinterviews i vores egne lokaler i København og Aarhus – og hvor det ellers er relevant.

Fokusgrupper og dybdeinterviews giver tid til fordybelse og diskussion, så du kan komme i detaljen med de spørgsmål, du gerne vil have besvaret.

Vi har gennemført kvalitative undersøgelser i mange år og ved, hvordan en spørgeguide skal opbygges, hvornår et svar skal uddybes og hvornår samtalen er på vej ud på et sidespor.

Vi har faciliteterne til at gennemføre fokusgrupper både i Aarhus og København, men hjælper gerne med at finde lokaler i andre byer.

Hall-test og personlige interviews

Vores korps af veluddannede og erfarne interviewere gennemfører hall-tests og personlige interviews over hele landet.

Metoderne egner sig til længere og mere komplekse eller personlige undersøgelser, hvor det er en fordel at intervieweren er fysisk til stede sammen med respondenten.

Hall-test og personlige interviews er velegnet til at teste nye produkter. Her kan deltagerne se, mærke og smage dit produkt og derefter komme med deres umiddelbare indtryk.

Vi kan gennemføre interviews i vores egne lokaler i København og Aarhus. Derudover har vi mulighed for at gennemføre personlige interviews i hele landet.

Mystery Shopping

Vores prøvekøbere arbejder inden for generelle forbrugerkategorier og brede målgrupper, såvel som til specifikke segmenter.

Mystery Shopping er en god metode til at evaluere din og konkurrenternes kundeservice.

Metoden tager udgangspunkt i den konkrete, reelle købssituation, og shopperen evaluerer oplevelsen kort efter selve kontakten. Derfor får du et præcist og retvisende billede af den service, din virksomhed leverer.

Vi har flere års erfaring med mystery shopping og kan skaffe shoppere, der passer ind i din kundekreds og agerer troværdige kunder.

Kontakt os 

Mød holdet af erfarne folk, der gerne vil give din verden opmærksomhed.

+45 87 32 77 77

 mail@dma-research.com